Aukšto slėgio dažymo agregatai
 Skirtas apsauginėms,dekoratyvinėms, izoliacinėms dangoms statybo­je, laivų statyboje, mašinų gamyboje ir kitose šakose padengti beorio purškimo būdu purškiant lakus ir dažus, antikorozines ir kitas medžia­gas. Tinka medienos impregnavimui ir apsaugai.          Galima naudoti pa­talpų ir objektų dezinfekcijai, degazacijai bei dezaktyvacijai, taip pat kaip aukšto slėgimo hidraulinį siurblį.
            Sudaro siurblys su elektros pavara, kuris įrengtas ant vežimėlio, įsiurbi­mo sistemos, lakų ir dispersijų filtrai, aukšto spaudimo žarna, pistoletas su tūtų komplektu. Beorio purškimo metodas, lygiant su pneumatiniu, įgalina:
- sumažinti lakų ir dažų lyginamąsias sąnaudas 20-30 % dėl mažesnių nuostolių miglai sudaryti;
- sumažinti tirpiklių sąnaudas 15-25 %, nes gali purkšti klampesnes medžiagas;
- padidinti darbo našumą 1,5-2 kartus, nes reikia padengti mažiau sluoksnių, didinant jų storį;
- pagerinti sanitarines ir higienines darbo sąlygas, nes aplinka mažiau teršiama nuodingomis medžiagomis;
- pasiekiama aukštesnė dangos klasė.
            Dažymo agregatas dirba iš trifazės arba vienfazės srovės elektros tinklo, jis paprastas ir saugus, patikimas, transportabilus. Žarnomis medžiagos paduodamos iki 90 m ilgio.
            Agregatas labai efektyvus atliekant dideles darbų apimtis (laivų, vago­nų, pastatų, įrengimų dažymas).
            Agregatas gali purkšti medžiagas, kurių sąlyginis klampumas pagal viskozimetrą VZ-246 iki 300 s, kietųjų dalelių stambumas iki 0,14 mm.
 

© www.manosvetaine.lt